صفحه نخست > تماس با ما > شكايات مشتري
شكايات مشتري

شكايات مشتري

مشتري محترم، واحد ارتباط با مشتريان (CRM) شركت آسان موتور پس از دريافت فرم تكميل شده شكايت حداكثر ظرف مدت 24 ساعت جهت پيگيري و دريافت شرح شكايت با شما تماس حاصل مي نمايد.


* نام مالك خودرو: * نام خانوادگي مالك خودرو :
* شماره شاسي (17رقمي ) : * كاركرد خودرو (km) :
* شماره تلفن تماس : * شماره تلفن همراه :
* آدرس محل سكونت :
* نوع خودرو : * مدل خودرو :
* موضوع شكايت :
* نام عامليت : * كد عامليت :
* شهر عامليت :
* نحوه خريد : نقدي  شرايطي