صفحه نخست > تماس با ما > دفتر مركزي
تماس با دفتر مركزي

تماس با دفتر مرکزی

تلفن شرکت: 48640000(9821+)
ارتباط با مشتریان:48645656(9821+)
دورنگار:48640001(9821+)
کد پستی:1389736511
پست الکترونیکی:info@assanmotor.com
نشانی:تهران - کيلومتر 8 جاده مخصوص کرج - خيابان شانزدهم جنوبي - نبش خيابان دوم
 
کروکی

نمایشگاه مرکزی آسان موتور

تلفن : 22042533- 22046154 – 22046155 – 22046164 – 22040639 (9821+)
دورنگار:22046198 (9821+)
کد پستی:1967713745
نشانی: خيابان ولي عصر- بالاتر از نيايش – روبروي پارك ملت – نبش خيابان سايه – برج سايه طبقه اول واحد 2
  
کروکی